Witamy.

Zapraszamy do korzystania i opiniowania projektu "Mapa kultury pomorskiej", obejmującej wszystkie powiaty, miasta na prawach powiatu i gminy województwa pomorskiego. Z czasem, również dzieki Państwu, ma powstać jak najbardziej funkcjonalny i przyjazny zbiór praktycznych informacji dotyczących instytucji, organizacji pozarzadowych, ludzi i wszelkich działań kulturalnych ważnych dla naszego Regionu. Piszcie do nas o sobie, nie chcemy nikogo pominąć, dla kogo ważna jest kultura.

Biuro Kongresu Kultury Pomorskiej

kongres@pomorzekultury.pl

tel. 608-661-616, 603-783-782